0 (800) 213 103
Цілодобово та безкоштовно в межах України

Як отримати аліменти: 10 відповідей від Мін'юсту на основні питання

25 червня 2019, 12:34

Питання 1: Кому належать аліменти та хто має їх сплачувати?

МЮ: Аліменти є власністю дитини. Батьки розпоряджаються аліментами виключно в інтересах дитини. Дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами.

Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Навіть якщо дитина досягла повнолітня, продовжує навчання і у зв'язку з цим потребує матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати її до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

Окрім цього, законодавство встановлює зобов'язання батьків брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

 

Питання 2: Чи сплачуються аліменти, якщо шлюб не розірвано, або батьки не були одружені на момент народження дитини?

МЮ: Обов'язок сплачувати аліменти виникає у батьків з обов'язку утримувати дітей і не пов'язується з розірванням шлюбу.

Якщо батько/матір записані у свідоцтві про народження дитини, право на аліменти виникає автоматично, не залежить від перебування батьків у шлюбі, як на момент народження дитини, так і після.

 

Питання 3: Як розпочати процес стягнення аліментів?

МЮ: Правовими підставами стягнення аліментів є:

 • заява платника аліментів, в якій він добровільно визначає розмір та строк відрахувань аліментів на дитину з його доходів;
 • договір про утримання дитини, укладений між батьками;
 • рішення суду про стягнення аліментів.

Для добровільної сплати аліментів, один із батьків може подати заяву про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві.

На підставі такої заяви аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.

Така заява подається за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії.

 

Питання 4: Як укласти договір про утримання дитини та що робити, якщо такий договір не виконується?

МЮ: Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. Батьки узгоджують в договорі форму, в якій сплачуються аліменти, періодичність та способи.

Якщо розмір аліментів визначено у фіксованій грошовій сумі, до договору треба включати умови про індексацію.

Якщо договір укладено, але особа не сплачує аліменти – вони можуть стягуватися органом державної виконавчої служби на підставі виконавчого напису нотаріуса.

 

Питання 5: Як стягуються аліменти в судовому порядку?

МЮ: За двома процедурами – в порядку наказного та в порядку позовного провадження.

Наказне провадження є спрощеним і передбачає прискорену процедуру видачі судового наказу у 5-денний строк без виклику учасників в судове засідання. Судовий наказ виступає виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню без видачі на нього виконавчого листа.

Щоб звернутися в порядку наказного провадження, потрібно подати заяву про видачу судового наказу, яка повинна відповідати вимогам встановленим в Цивільному процесуальному кодексі України (ст. 163).

В порядку наказного провадження розглядаються такі дві вимоги про стягнення аліментів:

1) на одну дитину – 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей – 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів (ПМ*) на дитину відповідного віку на кожну дитину;

2) у твердій грошовій сумі – 50% ПМ для дитини відповідного віку.

 

*ПМ- Прожитковий мінімум у 2019 році:

на дітей віком до 6 років:

• 1 січня 2019 року – 1626 грн,

• з 1 липня – 1699 грн,

• з 01 грудня – 1779 гривень;

 

на дітей віком від 6 до 18 років:

• з 01 січня 2019 року – 2027 гривень,

• з 01 липня – 2118 гривні,

• з 01 грудня – 2218 гривень.

 

В порядку позовного провадження аліменти стягуються якщо:

- заявляється вимога про стягнення аліментів у фіксованій сумі у більшому розмірі;

- вимога пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.

Із заявою, що відповідає вимогам встановленим в Цивільному процесуальному кодексі України (ст. 175) потрібно звернутися до місцевого загального суду за зареєстрованим місцем проживання стягувача або платника аліментів.

Результатом є рішення суду, для виконання якого видається виконавчий лист.

У справах про стягнення аліментів судовий збір не сплачується.

 

Питання 6: Як визначається розмір аліментів? Що робити, коли аліменти вже були присуджені у меншому від законодавчо встановленого мінімального розміру?

МЮ: Розмір аліментів визначається судом.

За вибором того, з ким проживає дитина, аліменти стягуються:

 • у частці від доходу платника аліментів;
 • у фіксованій сумі.

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Аліменти на двох і більше дітей визначає суд як єдину частку від заробітку, яка буде стягуватися до досягнення повноліття найстаршою дитиною.

Підставою розгляду судом питання щодо зміни розміру аліментів має бути відповідний позов. Тобто питання про зміну розміру аліментів розглядається в позовному провадженні, а не в наказному, якщо раніше вже було ухвалено рішення про стягнення аліментів.

 

Питання 8: Чи може бути застосовано кримінальну відповідальність за заборгованість по аліментах?

МЮ: Так, кримінальна відповідальність передбачена за злісне ухилення від сплати аліментів, а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні.

Злісними неплатниками аліментів визначаються боржники, які вчиняють будь-які дії, спрямовані на невиконання рішення суду, які призвели до виникнення заборгованості із сплати аліментів сукупно за три місяці. Це, наприклад, приховування доходів, зміна місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця, приватного виконавця тощо.

Може бути застосоване одне із таких покарань:

 • громадські роботи на строк від 80 до 120 годин;
 • арешт на строк до трьох місяців;
 • обмеження волі на строк до двох років.

 

Питання 9: В ЗМІ часто говорять про нові обмеження для неплатників аліментів, що це і коли вони застосовуються?

МЮ: За умови заборгованості більше 6 місяців (сукупно), закон встановлює можливість накладення нових обмежень на неплатників аліментів щодо:

 • виїзду за межі України;
 • керування транспортними засобами*;
 • користування зброєю;
 • полювання;
 • участі у прийнятті рішення про виїзд дитини за кордон.

Такі обмеження носять тимчасовий характер – до погашення боржником заборгованості в повному обсязі.

 

*тимчасове обмеження у праві керувати транспортним засобом не застосовується у разі:

- якщо воно позбавляє боржника основного законного джерела засобів для існування;

- інвалідності боржника, перебування на утриманні боржника особи з інвалідністю I, II групи, або дитини з інвалідністю;

- проходження боржником військової служби у випадках, встановлених законом;

- розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами у порядку, встановленому законом.

 

Кілька прикладів дієвості нових методів:

Один з боржників заборгував майже 80 тисяч гривень. Державні виконавці направили на його адресу постанову про тимчасове обмеження в праві полювання. Це для завзятого мисливця виявилося вагомим аргументом для погашення боргу.

Заборону залишати територію України отримав бізнесмен, який повинен був їхати за кордон для проведення переговорів. Гроші, які боржник не платив більше 7 років, знайшлися дуже швидко.

У ще одного бізнесмена за рішенням суду був описаний і переданий на реалізацію пароплав. Після цього він миттєво погасив всю заборгованість, боячись, що і інше майно піде з молотка.

Впродовж 10 років жителька Кіровоградщини не сплачувала аліменти своїм дітям, які проживають у дитячому будинку сімейного типу. Як результат, загальна сума заборгованості становила 60 тисяч гривень. Не виявивши майна та доходів, за рахунок яких можна було б погасити борг, було винесено ухвалу, обмежити горе-мати у праві виїзду за межі України. Не минуло багато часу як боржниця особисто звернулася до відділу державної виконавчої служби й сплатила всю заборгованість, у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон.

 

Питання 10: Чи бере участь платник аліментів у прийнятті рішення про виїзд дитини за кордон, якщо він сплачує аліменти?

МЮ: Так, за загальним правилом, для виїзду дитини за кордон необхідна згода обох батьків. Якщо дитина виїжджає з одним із них, то треба нотаріальний дозвіл на виїзд від другого із батьків.

 

Водночас, той з батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, може самостійно вирішувати питання щодо тимчасового виїзду дитини за межі України – за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, про наявність заборгованості зі сплати аліментів більше ніж за шість місяців.

Така довідка видається на вимогу стягувача протягом 10 днів і дійсна протягом одного місяця з дня її видачі.

 

ЗАЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ?

Якщо ви не знайшли відповіді на свої питання, звертайтесь:

044 364 23 93 кол-центр Міністерства юстиції України

0 800 213 103 єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги

 

Матеріал підготували:

Владислав Власюк, генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності

Крістіна Літошенко, державний експерт Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності

Джерело: http://bit.do/eWdtL

Опитування
Так
80%
Ні
20%
Усього опитано: 3547